Upravljajte svojom flotom uređaja za štampu, skeniranje i kopiranje tako što ćete ih učiniti pametnim, kombinujući ih sa nekim od softverskih paketa koji su deo naše ponude, koja je grupisana u dva paketa:

 • NADGLEDANJE, UPOZORAVANJE I IZVEŠTAVANJE,
 • OPTIMIZACIJA ŠTAMPE.
NADGLEDANJE, UPOZORAVANJE I IZVEŠTAVANJE

Ovaj softverski paket se ne bavi korisnicima već uređajima. On će pratiti sve funkcije vašeg uređaja i poslaće upozorenje u realnom vremenu kada je:

 • toner pri kraju,
 • papir zaglavljen,
 • redovan servis neophodan,
 • uređaj ima neki problem koji zahteva vanredan servis,
 • došlo do nestručnog uređaja.

Upozorenja se mogu pratiti preko portala ili dobijati u realnom vremenu na email.

Softver raspolaže i sa funkcijom izveštavanje, gde u preko 500 predefinisanih izveštaja možete pratiti potrošnju i sve parametre vezane za štampu. Moguće je čak i uneti detalje ugovora, kako bi ste u svakom trenutku imali pregled koliko će račun za štampu biti. Postoji opcija i prilagođenih nestandardnih izveštaja.

Softver funkcioniše sa uređajima svih proizvođača.

OPTIMIZACIJA ŠTAMPE

Kada se jednom instalira, softver će zauvek pratiti svaki odštampani, kopirani ili skenirani fajl na bilo kom uređaju u okviru kompanije. Ovakav vid praćenja dokumenata na mreži je osnova za preciznu preraspodelu i obračun troškova.Ukoliko znate ko je odštampao nešto, znaćete i ko za to treba da plati! Možete da fakturišete uslugu pojedincima ili sektoru firme. Ove informacije će vam biti od velike pomoći prilikom planiranja budžeta.

Glavne funkcije ovog softverskog paketa su:

 • Usmerivanje štampe na najefikasniji uređaj
 •  Precizno alociranje troškova štampe
 •  Eliminisanje neautorizovane štampe
 •  Zaštita poverljivih informacija
 •  Ograničenje kolor štampe
 •  Sagledavanje korisničkih navika
 •  Povećanje efikasnosti uređaja, u cilju brže isplativosti
 •  Nadgledanje samog uređaja
 •  Smanjenje angažovanja IT službe
 •  Automatsko očitavanje countera

Softver funkcioniše sa uređajima svih proizvođača.