Istorija servisiranje birotehničke opreme na teritoriji tadašnje SFRJ Jugoslavije beleži svoje početke još 1969. godine. Tada, čuveno, preduzeće BRODOIMPEX postaje ovlašćeni zastupnik i serviser američke kompanije koja se bavi proizvodnjom i prodajom kopir uređaja NASHUA.

O brojkama koje je BRODOIMPEX u periodu od 1975 – 1980. postigao i dalje se govori. Pominje se da je tada, na teritoriji SFRJ prodato i montirano negde oko 15.000 analognih uređaja za kopiranje. U to vreme je cena jednog uređaja A4 formata bila identična kao cena ozbiljnog putničkog automobila.

Paralelno sa razvojem prodajno-distributivne mreže, preduzeće BRODOIMPEX radi na unapređenju i formira najkvalitetniji servis – servisnu mrežu za održavanje aparata koja je važila za jednu od boljih u Evropi.

Kraj Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije značio je i kraj velikog broja preduzeća pa samim tim sa poslovne scene odlazi i kompanija BRODOIMPEX. Na njenim temeljima izgradile su se neke od kompanija koje su sačuvale iskustvo i tradiciju na kojoj je BRODOIMPEX predano radio.

Kontinuirani razvoj naših osnivača i kolega traje od tada do danas, preko kompanija RICOH Servis u Beogradu još od 1988. godine koja je do 1991. godine pokrivala sve klijente na teritoriji Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Nakon kompletnog raspada i ratova preduzeće nastavlja da pokriva klijente na teritoriji Srbije.

Još 1980-ih godina ustanovljena je praksa korišćenja i ugradnje isključivo originalnih i novih rezervnih delova i potrošnog materijala.

Kasnije, 1998. godine RICOH Servis se proširio akvizirajući kompaniju BDC iz Beograda, čiji je vlasnik bio do 2018. godine.

Na temeljima, iskustvima i fundamentima pomenutih preduzeća nastaje kompanija Red Sand.

Tradicija koju su, kroz razna preduzeća, gajili naši osnivači i kolege, duga više od 20 godina i sasvim smo sigurni da je svim našim klijentima ovo apsolutna garancija kvaliteta kada je održavanje opreme u pitanju.

Red Sand i dan danas radi po višedecenijskom iskustvu prethodnih servisa, prateći u isto vreme savremene trendove u održavanju.

Vreme odziva servisa je u potpunosti usklađeno sa globalnim ugovorima kompanije RICOH.

Svi zaposleni u kompaniji Red Sand su fokusirani na inovacije. Mi verujemo u jednostavnost a težimo kompleksnosti. Uvereni smo da naši proizvodi i usluge maksimalno koriste osnovne tehnologije i na taj način unapređuju tržišta širom sveta. Vodimo se logikom bliske saradnje i unakrsnog preispitivanja svega što planiramo i realizujemo i to nam omogućuje da inoviramo na način na koji drugi ne mogu.

Mi se bavimo promenama. Mi verujemo u promene. Mi inoviramo.